ENTI RREGULLATOR I ENERGJISETarifat periodike tė FMF

Çmimet e shitjes së energjisë elektrike nga furnizuesi i mundësisë së fundit për vitin 2018

Çmimet e shitjes së energjisë elektrike nga furnizuesi i mundësisë së fundit për vitin 2019

Çmimet e shitjes së energjisë elektrike nga furnizuesi i mundësisë së fundit për vitin 2020

Çmimet e shitjes së energjisë elektrike nga furnizuesi i mundësisë së fundit për vitin 2021