ENTI RREGULLATOR I ENERGJISETarifat e miratuara nga ERE

Tarifat e Miratuara nga ERE per periudhen 2015-2016

Tarifat e Miratuara nga ERE per periudhen 1 Janar 2017 - 31 Mars 2017

Tarifat e miratuara nga ERE për periudhën 1 Prill - 31 Dhjetor 2017

Tarifat e miratuara nga ERE per vitin 2019

Tarifat dhe cmimet e miratuara nga ERE per vitin 2020

Cmimet e blerjes se energjise elektrike te prodhuar nga Burimet e Rinovueshme te Energjise elektrike per periudhen 2015-2020

Tarifat dhe Cmimet e miratuara nga ERE për vitin 2021