ENTI RREGULLATOR I ENERGJISEKryetari i ERE dhe Presidenti i MEDREG, z.Petrit Ahmeti, mori pjese dhe kryesoi Mbledhjen e 41-te te Komitetit Drejtues sė MEDREG

Mbledhja nr. 41 e Komitetit Drejtues së MEDREG