ENTI RREGULLATOR I ENERGJISERaporte Vjetore ERE


Raporti ERE 2020

Raporti ERE 2019  Rezoluta 2020

Raporti ERE 2018  Rezoluta 2019

Raporti ERE 2017  Rezoluta 2018

Raporti ERE 2016  Rezoluta 2017

Raporti ERE 2015  Rezoluta 2016

Raporti ERE 2014   Rezoluta 2015

Raporti ERE 2013   Rezoluta 2014

Raporti ERE 2012  Rezoluta 2013

Raporti ERE 2011  Rezoluta 2012

Raporti ERE 2010  Rezoluta 2011

Raporti ERE 2009

Raporti ERE 2008

Raporti ERE 2007