Welcome to ERE

Bulevardi "Bajram Curri",
Rruga "Viktor Eftimiu"
nr.1023, Tirane
Tel&Fax: +355 042222963, 042269590
E-mail: erealb@ere.gov.al

Kliko ketu per vendndodhjen

NA KONTAKTONI

 

  • Home  
  • »  VENDIME  
  • »  Vendime te Bordit te Komisionereve  
  • »  Viti 2013  
PRINT Mail
Viti 2013
Rregjistri i Vendimeve 2013

VENDIM Nr.1 Datė 10 .01.2013 PĖR MIRATIMIN E RREGULLORES “MBI PROCEDURAT E EMĖRIMIT TĖ ADMINISTRATORIT DHE KOMPETENCAT E TIJ, NĖ ZBATIM TĖ NENIT 18, PIKA 4/C TĖ LIGJIT NR. 9072, DATĖ 22.05.2003  “PĖR SEKTORIN E ENERGJISĖ ELEKTRIKE”

VENDIM Nr. 3  Datė 11 .01.2013 PĖR FILLIMIN E PROCEDURAVE TE PĖRZGJEDHJES DHE EMĖRIMIT TE ADMINISTRATORIT, NĖ ZBATIM TĖ VENDIMIN TE BORDIT TE KOMISIONERĖVE TE ERE NR. 158, DATE 16 NĖNTOR 2012,  “PER FILLIMIN E PROCEDURĖS PĖR HEQJEN E LICENCAVE PĖR AKTIVITETIN E SHPĖRNDARJES DHE AKTIVITETIT TE FURNIZIMIT PUBLIK ME PAKICE”

VENDIM Nr.4 Datė  21.01.2013 PĖR HEQJEN E LICENSAVE TĖ SHOQĖRISĖ CEZ SHPĖRNDARJE SH.A, PĖR AKTIVITETIN E SHPĖRNDARJES SĖ ENERGJISE ELEKTRIKE, MIRATUAR ME VENDIMIN NR. 08, DATE 25.01.2008, TE NDRYSHUAR, DHE PĖR AKTIVITETIN E FURNIZIMIT PUBLIK ME PAKICĖ TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE” TĖ MIRATUAR ME VENDIMET E BORDIT TĖ KOMISIONERĖVE NR. 09, DATĖ 25.01.2008, TĖ NDRYSHUAR

VENDIM Nr. 5 Datė 21.01.2013 PĖR VENDOSJEN E SHOQERISE CEZ SHPERNDARJE SH.A, NE ADMINISTRIM TE PERKOHSHEM DHE EMĖRIMIN E ADMINISTRATORIT TE SHOQERISE CEZ SHPERNDARJE SH.A., NĖ ZBATIM TĖ VENDIMIT TE BORDIT TE KOMISIONERĖVE TE ERE NR. 4, DATE 21  JANAR 2013,  “PER HEQJEN E LICENCAVE PĖR AKTIVITETIN E SHPĖRNDARJES TE ENERGJISE ELEKTRIKE DHE AKTIVITETIT TE FURNIZIMIT PUBLIK ME PAKICE TE ENERGJISE ELEKTRIKE TE SHOQERISE CEZ SHPERNDARJE SH.A.”

VENDIM Nr. 6 Datė 23.01.2013 MBI ANKANDIN E MUAJIT SHKURT 2013 TE KAPACITETEVE TĖ INTERKONJEKSIONIT

VENDIM Nr. 7 Datė  29.01.2013 PĖR FILLIMIN E PROCEDURAVE TĖ SHQYRTIMIT TĖ APLIKIMIT TĖ SHOQĖRISE “HYDRO POWER PLANT OF KORCA” SH.P.K PĖR KUALIFIKIMIN E IMPIANTIT PRODHUES PĖR “HEC VERBA 1” DHE “HEC VERBA 2” SI BURIM I RINOVUESHEM ENERGJIE

VENDIM Nr. 8 Datė 29.01.2013 PĖR FILLIMIN E PROCEDURAVE PER LIĒENSIMIN E SHOQĖRISĖ “A&A GROUP” SH.P.K NĖ AKTIVITETIN E TREGETIMIT   TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 9 Datė 30.01.2013 MBI ORGANIGRAMĖN E RE TĖ SHOQĖRISĖ CEZ SHPĖRNDARJE (NĖN ADMINISTRIM TĖ PĖRKOHSHĖM) TĖ PROPOZUAR PĖR MIRATIM ERE-S

VENDIM Nr. 10 Datė 30 .01.2013 PĖR LICENSIMIN E SHOQĖRISE “FAVINA 1” SH.P.K  NE AKTIVITETIN E FURNIZUESIT TE KUALIFIKUAR  TE ENERGJISE ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 11 Datė 30.01.2013 PĖR LICENSIMIN E SHOQĖRISE “FAVINA 1” SH.P.K  NE AKTIVITETIN E TREGTIMIT TE ENERGJISE ELEKTRIKE.

VENDIM Nr. 12 Datė 30 .01.2013 PĖR LICENSIMIN E SHOQĖRISE “TRUEN” SH.P.K  NE AKTIVITETIN E TREGTIMIT TE ENERGJISE ELEKTRIKE .

VENDIM Nr. 13 Datė 30 .01.2013 PĖR LICENSIMIN E SHOQĖRISE “TRUEN” SH.P.K NE AKTIVITETIN E PRODHIMIT TE ENERGJISE ELEKTRIKE NGA HEC “TRUEN”.

VENDIM Nr. 14 Datė 30.01.2012 PĖR FILLIMIN E PROCEDURAVE TĖ SHQYRTIMIT TĖ APLIKIMIT TĖ SHOQĖRISE “WONDER” SH.A NE AKTIVITETIN E FRUNIZUESIT TE KUALIFIKUAR TE ENERGJISE ELEKTRIKE.

VENDIM Nr. 15 Datė 30 .01.2012 PĖR FILLIMIN E PROCEDURAVE TĖ SHQYRTIMIT TĖ APLIKIMIT TĖ SHOQĖRISE “WONDER” SH.A NE AKTIVITETIN E TREGTIMIT TE ENERGJISE ELEKTRIKE.

VENDIM Nr. 16 Datė 30.01.2013 PĖR FILLIMIN E PROCEDURAVĖ PĖR MODIFIKIMIN E LICENSĖS SĖ PRODHIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE ME SERI PV10K, NR. 112, LESHUAR ME VENDIM TE BORDIT TE KOMISIONEREVE TE ERE-S NR. 110, DT. 22.12.2010 PĖR SHOQĖRINĖ “ENERGY PLUS” SH.P.K

VENDIM Nr. 17 Datė 31.01.2013 MBI SHTYRJEN E ANKANDIT VJETOR TĖ KAPACITETEVE TĖ INTERKONJEKSIONIT PĖR VITIN 2013

VENDIM Nr. 18 Datė 11.02.2013 PĖR MIRATIMIN E DISA NDRYSHIMEVE NĖ RREGULLAT E TREGUT SHQIPTAR TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 19 Datė 11.02.2013 PĖR KUALIFIKIMIN E IMPIANTIT PRODHUES  PER HEC-et “VERBA 1” DHE “VERBA 2”TE SHOQĖRISĖ “HYDRO POWER PLANT OF KORCA” SH.P.K SI BURIM I RINOVUESHĖM ENERGJIE.

VENDIM Nr.20 Datė 11.02.2013 PĖR FILLIMIN E PROCEDURAVE  TE SHQYRTIMIT TE APLIKIMIT PER  MODIFIKIMIN E  LICENCES ME Nr.10 ,SERIA  PV03P PER PRODHIMIN E ENERGJISE ELEKTRIKE NGA HEC “BICAJ” ME FUQI 100 KW TE SHOQERISE “EN.KU” SH.P.K .

VENDIM Nr. 21 Datė  18.02.2013MBI KERKESEN PER MIRATIM TE TABELAVE TE KLASIFIKIMIT TE PERSONELIT DHE STRUKTURES SE PAGAVE PER PUNONJESIT E CEZ SHPERNDARJE SH.A (NE ADMINISTRIM TE PERKOHSHEM)

VENDIM Nr. 22 Datė  18.02.2013 MBI KERKESEN PER MIRATIM TE SKEDULIMIT TE PAGESAVE TE CEZ SHPERNDARJE SH.A (NE ADMINISTRIM TE PERKOHSHEM)

VENDIM Nr. 23 Datė 18.02.2013 PER KUALIFIKIMIN E IMPIANTIT PRODHUES PER HEC “LAPAJ” TE SHOQERISE “GJO SPA POWER”SH.P.K SI BURIM I RINOVUESHEM ENERGJIE

VENDIM Nr. 24 Datė 18.02.2013 PER KUALIFIKIMIN E IMPIANTIT PRODHUES PER HEC-ET “LURA1”, ‘LURA2”DHE “LURA3” TE SHOQERISE “ERDAT LURA” SH.P.K SI BURIM I RINOVUESHEM ENERGJIE

VENDIM Nr.25 Datė 22 .02.2013 MBI SHTYRJEN E ANKANDIT VJETOR TĖ KAPACITETEVE TĖ INTERKONJEKSIONIT PĖR VITIN 2013

VENDIM Nr.26 VENDIM Nr. 26 Date 28.02.2012 PER MIRATIMIN E RAPORTIT VJETOR TE ERE-s PĖR VITIN 2012

VENDIM Nr. 28 Datė 18 .03.2013 PER KUALIFIKIMIN E IMPIANTIT PRODHUES PER HEC “CARSHOVE” TE SHOQERISE “ERMA M.P” SH.P.K SI BURIM I RINOVUESHEM ENERGJIE

VENDIM Nr. 29 Datė 18 .03.2013 PĖR LIĒENSIMIN E SHOQĖRISĖ “ERMA M.P” SH.P.K NĖ AKTIVITETIN E FURNIZUESIT TE KUALIFIKUAR TE ENERGJISE ELEKTRIKE.

VENDIM Nr. 30 Datė 18 .03.2013 PĖR LIĒENSIMIN E SHOQĖRISĖ “DUKA T2” SH.P.K NĖ AKTIVITETIN E PRODHIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE NGA HEC “TUCEP 2”

VENDIM Nr. 31 Datė 18 .03.2013 PER KUALIFIKIMIN E IMPIANTIT PRODHUES PER HEC “TUCEP2” TE SHOQERISE “DUKA T2” SH.P.K SI BURIM I RINOVUESHEM ENERGJIE

VENDIM Nr. 32 Datė 10.04.2013 MBI ZHVILLIMIN E PJESĖS SĖ MBETUR TĖ ANKANDIT VJETOR TĖ KAPACITETEVE TĖ INTERKONJEKSIONIT PĖR VITIN 2013

VENDIM Nr. 33 Datė 10.04.2013 PĖR MIRATIMIN E DISA NDRYSHIMEVE NĖ RREGULLAT E TREGUT SHQIPTAR TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 34 Datė 10.04.2013 PĖR LIĒENSIMIN E SHOQĖRISĖ “A-91” SH.P.K NĖ AKTIVITETIN E TREGĖTIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 35 Datė 10.04.2013 PĖR FILLIMIN E PROCEDURAVE MBI SHQYRTIMIN E KĖRKESĖS SĖ SHOQĖRISĖ “TEODORI 2003” SH.P.K,  PĖR LĖNIEN PENG TĖ ASETEVE TĖ SAJ SI KOLATERAL PRANĖ BANKES EUROPIANE PER RINDERTIM DHE ZHVILLIM

VENDIM Nr. 36 Datė 10.04.2013 PĖR LIĒENSIMIN E SHOQĖRISĖ “WONDER” SH.A NĖ AKTIVITETIN E TREGĖTIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 37 Datė 10.04.2013 PĖR LICENSIMIN E SHOQĖRISĖ “WONDER” SH.A NĖ AKTIVITETIN E FURNIZUESIT TE KUALIFIKUAR TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE

VENDIM Nr.38 Datė 10 .04.2013 PĖR LIĒENSIMIN E SHOQĖRISĖ “A&A GROUP” SH.P.K NĖ AKTIVITETIN E TREGĖTIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 40 Datė 16.04.2013 MBI NJĖ NDRYSHIM NĖ VENDIMIN NR. 134, DATĖ 17.09.2012, TĖ MARRĖVESHJES SĖ FURNIZIMIT ME ENERGJI ELEKTRIKE MIDIS SHOQĖRISĖ KESH SH.A/FPSH DHE SHOQĖRISĖ CEZ SHPĖRNDARJE SH.A/FPP PĖR PERIUDHĖN 01.01.2012 – 31.12.2014, TĖ NDRYSHUAR

VENDIM Nr. 41 Datė 29.04.2013 MBI TRANSFERIMIN E AKSIONERIT QE KONTROLLON INTERESAT E SHOQĖRISE “HEC ULEZ-SHKOPET” SH.A, NGA MINISTRIA E EKONOMISĖ, TREGTISĖ DHE ENERGJETIKES TEK “KURUM INTERNATIONAL” SH.A

VENDIM Nr.42 Datė 29.04.2013 MBI TRANSFERIMIN E AKSIONERIT QE KONTROLLON INTERESAT E SHOQĖRISE “HEC BISTRICA 1 DHE BISTRICA 2” SH.A, NGA MINISTRIA E EKONOMISĖ, TREGTISĖ DHE ENERGJETIKES TEK “KURUM INTĖRNATIONAL” SH.A

VENDIM Nr.43 Datė 30.04.2013 MBI NDRYSHIMIN E RREGULLAVE DHE PROCEDURAVE TĖ CERTIFIKIMIT TĖ PRODHIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE NGA BURIMET E ENERGJISĖ SĖ RINOVUESHME

VENDIM Nr.44 Datė 30.04.2013 PER KUALIFIKIMIN E IMPIANTIT PRODHUES PER HEC “SMOKTHINA” TE SHOQERISE “ALBANIAN GREEN ENERGY” SH.P.K SI BURIM I RINOVUESHEM ENERGJIE

VENDIM Nr.45 Datė 30.04.2013 PER KUALIFIKIMIN E IMPIANTIT PRODHUES PER HEC-et “ARRAS” , “FUNARES”, “DUKAGJIN”, “NIKOLICE” , “BULQIZE” , “LURE”, “ORGJOST, „LEKBIBAJ” „VELCAN”, “ZERQAN”, “BORSH”, “LESHNICE”, “SHOSHAN”, “UJANIK”, “KERPICE” , “BARMASH”, “LUNIK”, “HOMESH”, “MUHUR”, “RAJAN”, “MARJAN” DHE “TRESKE 2” TE SHOQERISE “BALKAN GREEN ENERGY” SH.P.K SI BURIME TE RINOVUESHME ENERGJIE

VENDIM Nr.46 Datė 30.04.2013 PER KUALIFIKIMIN E IMPIANTIT PRODHUES PER HEC “VITHKUQ” TE SHOQERISE “FAVINA 1” SH.P.K SI BURIM I RINOVUESHEM ENERGJIE

VENDIM Nr.47 Datė 03.05.2013 MBI PROJEKTET PRIORITARE NE RRJETIN E SHPERNDARJES PĖR VITIN 2013

VENDIM Nr.48 Datė 03.05.2013 PĖR FILLIMIN E PROCEDURAVĖ PĖR MODIFIKIMIN E LICENSĖS SĖ PRODHIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE TĖ SHOQĖRISĖ “ENERGY PARTNERS-AL” SH.P.K ME NR.118, SERIE PV11K, LESHUAR ME VENDIM TE BORDIT TE KOMISIONEREVE TE ERE-S NR.07, DT. 02.02.2011

VENDIM Nr.49 Datė 03.05.2013 PĖR FILLIMIN E PROCEDURAVĖ PĖR MODIFIKIMIN E LICENSĖS SĖ PRODHIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE TĖ SHOQĖRISĖ “MAKSI ELEKTRIK” SH.P.K ME NR.30, SERIE PV06P, LESHUAR ME VENDIM TE BORDIT TE KOMISIONEREVE TE ERE-S NR. 1, DT. 11.01.2006

VENDIM Nr.50 Datė 03.05.2013 PĖR MODIFIKIMIN E LIĒENSĖS SĖ PRODHIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE TĖ SHOQĖRISĖ EN.KU SH.P.K ME NR. 10, SERIA PV03P, LESHUAR ME VENDIM TE BORDIT TE KOMISIONEREVE TE ERE-S NR. 20, DT. 19.01.2003, MODIFIKUAR ME VENDIMIN E BORDIT TE KOMISIONEREVE TE ERE-S NR. 86, DATE 17.07.2008

VENDIM Nr.51 Datė 03.05.2013 PĖR FILLIMIN E PROCEDURAVĖ PĖR MODIFIKIMIN E LICENSĖS SĖ PRODHIMIT DHE TREGTIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE TĖ SHOQĖRISĖ “HEC-LANABREGAS” SH.A

VENDIM Nr.52 Datė 03.05.2013 PĖR LIĒENSIMIN E SHOQĖRISĖ “TUCEP” SH.P.K NĖ AKTIVITETIN E PRODHIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTIRIKE NGA HEC “TUCEP”

VENDIM Nr.53 Datė 03.05.2013 PĖR MODIFIKIMIN E LIĒENSĖS SĖ PRODHIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE TĖ SHOQĖRISĖ EMIKEL 2003 SH.P.K

VENDIM Nr. 54 Datė 03.05.2013 MBI SHTYRJEN E AFATIT TE VENDIMIT NR. 161, DATĖ 07.12.2012, TĖ BORDIT TĖ KOMISIONERĖVE TĖ ERE

VENDIM Nr.55 Datė 29.05.2013 PĖR FILLIMIN E PROCEDURAVE TĖ SHQYRTIMIT TĖ APLIKIMIT TĖ SHOQĖRISE “SNOW ENERGY” SH.P.K PĖR KUALIFIKIMIN E IMPIANTIT PRODHUES PĖR HEC “KOKA 1” SI BURIM I RINOVUESHEM ENERGJIE

VENDIM Nr.56 Datė 29.05.2013 PĖR FILLIMIN E PROĒEDURAVE TĖ LICENSIMIT TĖ SHOQĖRISĖ “DANS ENERGY ALBANIA” SH.P.K NĖ AKTIVITETIN E TREGĖTIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE

VENDIM Nr.57 Datė 29.05.2013 PĖR FILLIMIN E PROĒEDURAVE TĖ LICENSIMIT TĖ SHOQĖRISĖ “SNOW ENERGY” SH.P.K NĖ AKTIVITETIN E FURNIZUESIT TE KUALIFIKUAR TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE

VENDIM Nr.58, Datė 29.05.2013 MBI SHTYRJEN E ZBATIMIT TE RREGULLAVE TE BALANCIMIT

VENDIM Nr.59, Datė 03.06.2013 PĖR FILLIMIN E PROĒEDURAVE PĖR LIĒENSIMIN E SHOQĖRISĖ “HEC TRESKA” SH.P.K NĖ AKTIVITETIN E PRODHIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTIRIKE NGA HEC-ET “TRESKA 2”. “TRESKA 3” DHE “TRESKA 4”

VENDIM Nr.60, Datė 03.06.2013 PĖR MIRATIMIN E MARRĖVESHJES TIP TĖ TRANSMETIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE MIDIS OST SH.A DHE FURNIZUESVE TĖ KUALIFIKUAR

VENDIM Nr.61 Datė 06.06.2013 PER MIRATIMIN E KĖRKESĖS SĖ SHOQĖRISĖ “TEODORI 2003” SH.P.K,  PĖR LĖNIEN PENG TĖ ASETEVE TĖ SAJ SI KOLATERAL PRANĖ BANKAVE “BERZH” DHE “SOCIETE GENERAL ALBANIA”

VENDIM Nr.62 Datė 06 .06.2013 PĖR FILLIMIN E PROĒEDURAVE PĖR LIĒENSIMIN E SHOQĖRISĖ “HIDRO ENERGY SOTIRA” SH.P.K NĖ AKTIVITETIN E PRODHIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTIRIKE NGA HEC-ET “SOTIRE”

VENDIM Nr.63 Datė 06.06.2013 PĖR FILLIMIN E PROCEDURAVĖ PĖR MODIFIKIMIN E LICENSĖS SĖ PRODHIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE ME SERI PV11P, NR. 128, LESHUAR ME VENDIM TE BORDIT TE KOMISIONEREVE TE ERE-S NR. 58, DT. 22.06.2011 PĖR SHOQĖRINĖ “DN & NAT ENERGJI” SH.P.K

VENDIM Nr. 64, Datė 13.06.2013 PĖR AMENDIMIN E VENDIMIT TE BORDIT TE KOMISIONEREVE TE ERE, NR. 27 DATĖ 1.03.2013 “PĖR MIRATIMIN E PERJASHTIMIT TE KUSHTEZUAR TE KOMPANISE TAP-AG PREJ KERKESAVE TE NENEVE 9, 32 DHE 41(6), (8) DH (10) TĖ DIREKTIVĖS 2009 73/EC PER PROJEKT TRANS ADRIATIK PIPELINE”, PĖR MARRJEN NE KONSIDERATE TE OPINIONIT TE SEKRETARIATIT TE KOMUNITETIT TE ENERGJISE (Nr 1/2013) DHE VENDIMIT TE KOMISIONIT EUROPIAN (C(2013)2949

VENDIM Nr. 65, Datė 01.07.2013 PĖR FILLIMIN E PROĒEDURAVE TĖ LICENSIMIT TĖ SHOQĖRISĖ “SHUTINA ENERGJI” SH.P.K NĖ AKTIVITETIN E TREGĖTIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 66, Datė 01.07.2013 PĖR FILLIMIN E PROCEDURAVE TĖ SHQYRTIMIT TĖ APLIKIMIT TĖ SHOQĖRISE “SHUTINA ENERGJI” SH.P.K PĖR KUALIFIKIMIN E IMPIANTIT PRODHUES PĖR HEC “SHUTINE” SI BURIM I RINOVUESHEM ENERGJIE

VENDIM Nr. 67, Datė 01.07.2013 PĖR FILLIMIN E PROCEDURAVĖ PĖR MODIFIKIMIN E LICENSĖS SĖ PRODHIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE TĖ SHOQĖRISĖ “JUANA” SH.P.K NGA Hec “ORENJE” ME NR. 14, SERIE PV04P, LESHUAR ME VENDIM TE BORDIT TE KOMISIONEREVE TE ERE-S NR.05, DT. 12.03.2004

VENDIM Nr. 68, Datė 1.07.2013 PĖR FILLIMIN E PROCEDURAVE PER RINOVIMIN E LICENSĖS SĖ TREGTIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE TĖ SHOQĖRISĖ “GEN – I TIRANA” SH.P.K

VENDIM Nr. 69, Datė 1.07.2013 PĖR FILLIMIN E PROCEDURAVE PER RINOVIMIN E LICENSĖS SĖ FURNIZUESIT TE KUALIFIKUAR ELEKTRIKE TĖ SHOQĖRISĖ “GEN – I TIRANA” SH.P.K

VENDIM Nr. 70, Datė 01.07.2013 PĖR FILLIMIN E PROĒEDURAVE PĖR LIĒENSIMIN E SHOQĖRISĖ “SHUTINA ENERGJI” SH.P.K NĖ AKTIVITETIN E PRODHIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTIRIKE NGA HEC “SHUTINE”

VENDIM Nr.71, Date 07.07.2013 PER MIRATIMIN E NJE NDYSHIMI NE RREGULLAT E TREGUT SHQIPTAR TE ENERGJISE ELEKTRIKE

VENDIM Nr.72, Datė 18.07.2013 MBI KĖRKESĖN E SHOQĖRISĖ CEZ SHPĖRNDARJE SH.A PĖR DHĖNIE UDHĖZIMI PĖR IMPORTIN E ENERGJISĖ ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 73 Datė 24 .07.2013 PĖR FILLIMIN E PROCEDURAVE TĖ SHQYRTIMIT TĖ APLIKIMIT TĖ SHOQĖRISE “HIDROCENTRALI CANGONJ” SH.P.K PĖR KUALIFIKIMIN E IMPIANTIT PRODHUES PĖR HEC “
CANGONJ” SI BURIM I RINOVUESHEM ENERGJIE


VENDIM Nr.74 Datė 24.07.2013 PĖR FILLIMIN E PROĒEDURAVE PĖR LIĒENSIMIN E SHOQĖRISĖ “HIDROCENTRALI CANGONJ” SH.P.K NĖ AKTIVITETIN E PRODHIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTIRIKE NGA HEC “CANGONJ”


VENDIM Nr. 75 Datė 24.07.2013 PĖR FILLIMIN E PROCEDURAVE TĖ SHQYRTIMIT TĖ APLIKIMIT TĖ SHOQĖRISE “STRAVAJ ENERGY” SH.P.K PĖR KUALIFIKIMIN E IMPIANTIT PRODHUES PĖR HEC “
STRAVAJ” SI BURIM I RINOVUESHEM ENERGJIE

VENDIM Nr.76 Datė 24.07.2013 PĖR FILLIMIN E PROCEDURAVĖ PĖR MODIFIKIMIN E LICENSĖS SĖ PRODHIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE TĖ SHOQĖRISĖ “SELCA ENERGJI” SH.P.K ME NR.102, SERIE PV10P, LESHUAR ME VENDIM TE BORDIT TE KOMISIONEREVE TE ERE-S NR.39, DT. 05.05.2010

VENDIM Nr.77 Datė 24.07.2013 PĖR FILLIMIN E PROCEDURAVĖ PĖR MODIFIKIMIN E LICENSĖS SĖ PRODHIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE TĖ SHOQĖRISĖ “WTS ENERGJI” SH.P.K ME NR.16, SERIE PV04P, LESHUAR ME VENDIM TE BORDIT TE KOMISIONEREVE TE ERE-S NR.39, DT. 22.07.2004

VENDIM Nr.78 Datė 24.07.2013 PĖR MODIFIKIMIN E LIĒENSĖS SĖ PRODHIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE TĖ SHOQĖRISĖ “MAKSI ELEKTRIK” SH.P.K ME NR.30, SERIA PV06P, LESHUAR ME VENDIM TE BORDIT TE KOMISIONEREVE TE ERE-S NR. 1, DT. 11.01.2006

VENDIM Nr.79 Datė 24.07.2013 PĖR MODIFIKIMIN E LIĒENSĖS SĖ PRODHIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE TĖ SHOQĖRISĖ “ENERGY PARTNERS -AL” SH.P.K ME NR.118, SERIA PV11K, LESHUAR ME VENDIM TE BORDIT TE KOMISIONEREVE TE ERE-S NR.07, DT.02.02.2011

VENDIM Nr. 80 Datė 24.07.2013 PĖR LIĒENSIMIN E SHOQĖRISĖ “HEC TRESKA” SH.P.K NĖ AKTIVITETIN E PRODHIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE NGA HEC-ET “TRESKA 2”, “TRESKA 3” DHE “TRESKA 4”

VENDIM Nr.81 Datė 24.07.2013 PĖR LIĒENSIMIN E SHOQĖRISĖ “HIDRO ENERGY SOTIRA” SH.P.K NĖ AKTIVITETIN E PRODHIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE NGA HEC “SOTIRE 1 &2”

VENDIM Nr. 82, Datė 31.07.2013 MBI KĖRKESĖN PĖR MIRATIM TĖ SKEDULIMIT TĖ PAGESAVE TĖ CEZ SHPĖRNDARJE SH.A (NĖ ADMINISTRIM TĖ PĖRKOHSHĖM), PĖR MUAJIN GUSHT 2013

VENDIM Nr.83, Datė 26.08.2013 PĖR PĖRCAKTIMIN E PAGESAVE TĖ RREGULLIMIT PĖR VITIN 2013 PĖR TĖ LICENCUARIT NĖ SEKTORIN E ENERGJISĖ ELEKTRIKE

VENDIM Nr.84 Datė 06 .09.2013 PĖR FILLIMIN E PROĒEDURAVE PĖR LIĒENSIMIN E SHOQĖRISĖ “ZALL HERR ENERGJI 2011” SH.P.K NĖ AKTIVITETIN E PRODHIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTIRIKE NGA HEC-et “CEKREZE 1” DHE „CEKREZE 2”

VENDIM Nr.85 Datė 06.09.2013 PĖR FILLIMIN E PROĒEDURAVE TĖ LICENSIMIT TĖ SHOQĖRISĖ “ZALL HERR ENERGJI 2001” SH.P.K NĖ AKTIVITETIN E TREGĖTIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE

VENDIM Nr.86 Datė 06.09.2013 PĖR FILLIMIN E PROCEDURAVE TĖ SHQYRTIMIT TĖ APLIKIMIT TĖ SHOQĖRISE “ZALL HERR ENERGJI 2011” SH.P.K PĖR KUALIFIKIMIN E IMPIANTIT PRODHUES PĖR HEC-ET “CEKREZ 1” DHE “CEKREZ 2” SI BURIM I RINOVUESHEM ENERGJIE

VENDIM Nr.87 Datė 06 .09.2013 PĖR FILLIMIN E PROĒEDURAVE PĖR LIĒENSIMIN E SHOQĖRISĖ “HIDROCENTRALI QARR & KALTANJ” SH.P.K NĖ AKTIVITETIN E PRODHIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTIRIKE NGA HEC-ET “QARR” DHE “KALTANJ”

VENDIM Nr.88 Datė 06.09.2013 PĖR FILLIMIN E PROCEDURAVE TĖ SHQYRTIMIT TĖ APLIKIMIT TĖ SHOQĖRISE “HIDROCENTRALI QARR & KALTANJ” SH.P.K PĖR KUALIFIKIMIN E IMPIANTIT PRODHUES PĖR HEC-ET “QARR” DHE “KALTANJ” SI BURIM I RINOVUESHEM ENERGJIE

VENDIM Nr.89 Datė 06 .09.2013 PĖR LIĒENSIMIN E SHOQĖRISĖ “SHUTINA ENERGJI” SH.P.K NĖ AKTIVITETIN E PRODHIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE NGA HEC “SHUTINE”

VENDIM Nr.90 Datė 06.09.2013 PĖR MODIFIKIMIN E LIĒENSĖS SĖ PRODHIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE TĖ SHOQĖRISĖ “DN&NAT ENERGJI” SH.P.K ME NR.128, SERIA PV11P, LESHUAR ME VENDIM TE BORDIT TE KOMISIONEREVE TE ERE-S NR.58, DT. 22.06.2011

VENDIM Nr.91 Datė 06.09.2013 PĖR LIĒENSIMIN E SHOQĖRISĖ “SNOW ENERGY” SH.P.K NĖ AKTIVITETIN E FURNIZUESIT TE KUALIFIKUAR TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE

VENDIM Nr.92 Datė 06.09.2013 PER KUALIFIKIMIN E IMPIANTIT PRODHUES PER HEC “KOKA 1” , TE SHOQERISE “SNOW ENERGY” SH.P.K SI BURIM I RINOVUESHEM ENERGJIE

VENDIM Nr.93 Datė 06 .09.2013 PĖR LIĒENSIMIN E SHOQĖRISĖ “DANS ENERGY ALBANIA” SH.P.K NĖ AKTIVITETIN E TREGĖTIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE

VENDIM Nr.94 Datė 06.09.2013 PER KUALIFIKIMIN E IMPIANTIT PRODHUES PER HEC “SHUTINE” ,” TE SHOQERISE “SHUTINA ENERGJI” SH.P.K SI BURIM I RINOVUESHEM ENERGJIE

VENDIM Nr. 95, Datė 13.09.2013 MBI MIRATIMIN E KĖRKESĖS SE TAP AG, PĖR MODIFIKIM TĖ PĖRKUFIZIMIT TĖ ORIGJINĖS SĖ GAZIT, SIPAS PIKĖS 4.1.1 TĖ VENDIMIT PĖR MIRATIMIN E OPINION TĖ PĖRBASHKĖT PĖRFUNDIMTAR

VENDIM Nr.96 Datė 13.09.2013 PĖR FILLIMIN E PROCEDURAVE TĖ SHQYRTIMIT TĖ APLIKIMIT TĖ SHOQĖRISE “BARDHGJANA” SH.P.K PĖR KUALIFIKIMIN E IMPIANTIT PRODHUES PĖR HEC “BISAK” SI BURIM I RINOVUESHEM ENERGJIE

VENDIM Nr.97 Datė 13.09.2013 PĖR FILLIMIN E PROĒEDURAVE PĖR LIĒENSIMIN E SHOQĖRISĖ “BARDHGJANE” SH.P.K NĖ AKTIVITETIN E PRODHIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTIRIKE NGA HEC “BISAK”

VENDIM Nr.98 Datė 13 .09.2013 PĖR MODIFIKIMIN E LIĒENSĖS SĖ PRODHIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE TĖ SHOQĖRISĖ “ENERGY PLUS” SH.P.K ME NR.112, SERIA PV10K, LESHUAR ME VENDIM TE BORDIT TE KOMISIONEREVE TE ERE-S NR.110, DT.22.12.2010

VENDIM Nr.99, Datė 13.09.2013 PĖR MODIFIKIMIN E LIĒENSĖS SĖ PRODHIMIT DHE TREGTIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE TĖ SHOQĖRISĖ HEC – LANABREGAS SH.A

VENDIM Nr. 100, Datė 13.09.2013 MBI FILLIMIN E PROCEDURAVE PER SHQYRTIMIN E KĖRKESĖS SE SHOQĖRIVE “HEC BISTRICA 1, BISTRICA 2” SHA, “HEC ULEZ SHKOPET”SHA PER TRANSFERIMIN E ASETEVE DHE TE LICENSAVE TE PRODHIMIT, TREGETIMIT DHE FURNIZUESIT TE KUALIFIKUAR TE ENERGJISE ELEKTRIKE NGA KETO SHOQERI TEK SHOQERIA “KURUM INTERNATIONAL”SHA

VENDIM Nr. 102 Datė 01.10.2013 PĖR FILLIMIN E PROĒEDURAVE PĖR LIĒENSIMIN E SHOQĖRISĖ “GJOKA KONSTRUKSION - ENERGJI” SH.P.K NĖ AKTIVITETIN E TREGTIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 103 Datė 01.10.2013 PĖR FILLIMIN E PROĒEDURAVE TĖ SHQYRTIMIT TĖ APLIKIMIT TĖ SHOQĖRISE “GJOKA KONSTRUKSION - ENERGJI” SH.P.K PĖR KUALIFIKIMIN E IMPIANTIT PRODHUES NGA HEC- ET “LENIE”, “SHALES” DHE “STRELCĖ”

VENDIM Nr. 104 Datė 01.10.2013 PĖR RINOVIMIN E LIĒENSĖS SĖ SHOQĖRISĖ “GEN – I TIRANA” SH.P.K ME NR. 73, SERIA FK08, NĖ AKTIVITETIN E FURNIZUESIT TĖ KUALIFIKUAR TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE, LĖSHUAR ME VENDIMIN E BORDIT TĖ KOMISIONERĖVE NR. 129, DATĖ 02.12.2008

VENDIM Nr. 105 Datė 01.10.2013 PĖR RINOVIMIN E LIĒENSĖS SĖ SHOQĖRISĖ “GEN –I TIRANA” SH.P.K NR.74, ME SERI T08 PĖR TREGTIMIN E ENERGJISĖ ELEKTRIKE, LĖSHUAR ME VENDIMIN E BORDIT TĖ KOMISIONERĖVE TĖ ERE-S NR.130, DATĖ 02.12.2008

VENDIM Nr. 106 Datė 01.10.2013 PĖR LIĒENSIMIN E SHOQĖRISĖ “HIDROCENTRALI CANGONJ” SH.P.K NĖ AKTIVITETIN E PRODHIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE NGA HEC “CANGONJ”

VENDIM Nr. 107 Datė 01.10.2013 PER KUALIFIKIMIN E IMPIANTIT PRODHUES PĖR HEC “CANGONJ”, TĖ SHOQĖRISĖ “HIDROCENTRALI CANGONJ” SH.P.K SI BURIM I RINOVUESHĖM ENERGJIE

VENDIM Nr. 108 Datė 01.10.2013 PĖR MODIFIKIMIN E LIĒENSĖS SĖ PRODHIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE TĖ SHOQĖRISĖ “JUANA” SH.P.K NGA HEC “ORENJE” ME NR. 14, SERIA PV04P, LĖSHUAR ME VENDIM TĖ BORDIT TĖ KOMISIONERĖVE TĖ ERE-S NR. 05, DT. 12.03.2004

VENDIM Nr. 109 Datė 01.10.2013 PĖR LIĒENSIMIN E SHOQĖRISĖ “SHUTINA ENERGJI” SH.P.K NĖ AKTIVITETIN E TREGĖTIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 110 Datė 01.10.2013 PĖR KUALIFIKIMIN E IMPIANTIT PRODHUES PĖR HEC “STRAVAJ” SI BURIM I RINOVUESHEM ENERGJIE

VENDIM Nr. 111 Datė 01.10.2013 MBI FILLIMIN E PROĒEDURAVE PĖR SHQYRTIMIN E KĖRKESĖS SĖ SHOQĖRISE WONDER SH.A PĖR TRANSFERIMIN E LIĒENSĖS SĖ PRODHIMIT DHE TREGTIMIT TĖ ENERGJISE ELEKTRIKE NGA SHOQERIA WONDER POWER SH.A TEK SHOQERIA “BHP ENERGY” SH.P.K.

VENDIM Nr. 112 Datė 01.10.2013 PĖR FILLIMIN E PROĒEDURAVE PĖR LIĒENSIMIN E SHOQĖRISĖ “GJOKA KONSTRUKSION ENERGJI” SH.P.K NĖ AKTIVITETIN E PRODHIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTIRIKE NGA HEC- ET “LENIE”, “SHALES” DHE “STRELCĖ”

VENDIM Nr.113, Datė 7.10.2013 MBI NJĖ NDRYSHIM NĖ VENDIMIN NR. 134, DATĖ 17.09.2012, TĖ MARRĖVESHJES SĖ FURNIZIMIT ME ENERGJI ELEKTRIKE MIDIS SHOQĖRISĖ KESH SH.A/FPSH DHE SHOQĖRISĖ CEZ SHPĖRNDARJE SH.A/FPP PĖR PERIUDHĖN 01.01.2012 – 31.12.2014, TĖ NDRYSHUAR

VENDIM Nr.114 Datė 07.10.2013 PĖR MODIFIKIMIN E LIĒENSĖS SĖ SHOQĖRISĖ “SELCA ENERGJI” SH.P.K ME NR. 102, SERIA PV10P PĖR “PRODHIMIN E ENERGJISĖ ELEKTRIKE” NGA HEC “SELCĖ”, TĖ MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TĖ KOMISIONERĖVE TĖ ERE-S NR 39, DATĖ 05.05.2010

VENDIM Nr.115 Datė 07.10.2013 PĖR MODIFIKIMIN E LIĒENSĖS SĖ SHOQĖRISĖ “WTS ENERGJI” SH.P.K ME NR. 16, SERIA PV04P PĖR “PRODHIMIN E ENERGJISĖ ELEKTRIKE” NGA HEC “TAMARĖ”, TĖ MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TĖ KOMISIONERĖVE TĖ ERE-S NR 39, DATĖ 22.07.2004

VENDIM Nr.116, Datė 7.10.2013 PĖR NDRYSHIMIN E RREGULLORES “MBI PROCEDURAT E EMĖRIMIT TĖ ADMINISTRATORIT DHE KOMPETENCAT E TIJ, NĖ ZBATIM TĖ NENIT 18, PIKA 4/C TĖ LIGJIT NR. 9072, DATĖ 22.05.2003 “PĖR SEKTORIN E ENERGJISĖ ELEKTRIKE”, TE MIRATUAR ME VENDIMIN NR. 1, DATE 10.1.2013, TE BORDIT TE KOMISIONEREVE TE ERE

VENDIM Nr. 117, Datė 8.10.2013 PĖR FILLIMIN E PROCEDURAVE TE PĖRZGJEDHJES DHE EMĖRIMIT TE ADMINISTRATORIT, TĖ PĖRKOHSHĖM TĖ SHOQĖRISĖ CEZ SHPĖRNDARJE

VENDIM Nr. 118, Datė 18.10.2013 PĖR EMĖRIMIN E ADMINISTRATORIT TĖ PĖRKOHSHĖM TĖ SHOQĖRISĖ CEZ SHPĖRNDARJE SH.A

VENDIM Nr. 119 Datė 28.10.2013 MBI MIRATIM E PLAN PROTOKOLLIT TĖ PAGESAVE NDAJ PALĖVE TĖ TRETA TĖ CEZ SHPĖRNDARJE SH.A NĖ ADMINISTRIM TĖ PERKOHSHĖM PĖR MUAJIN NĖNTOR 2013

VENDIM Nr. 120 Datė 28.10.2013 PĖR FILLIMIN E PROĒEDURAVE PĖR LIĒENSIMIN E SHOQĖRISĖ “EN. ERGY” SH.P.K NĖ AKTIVITETIN E TREGTIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 121 Datė 28.10.2013 MBI FILLIMIN E PROĒEDURAVE PĖR MODIFIKIMIN E LIĒENSĖS ME NR. 17, SERIA PV04P, TĖ SHOQĖRISĖ “MARJAKAJ” SH.P.K, PĖR “PRODHIMIN E ENERGJISE ELEKTRIKE” NGA HEC “BENE”, MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TĖ KOMISIONERĖVE TĖ ERE-S NR 43, DATĖ 14.10.2004

VENDIM Nr. 122 Datė 28.10.2013 PĖR LIĒENSIMIN E SHOQĖRISĖ “ZALL HERR ENERGJI 2011” SH.P.K NĖ AKTIVITETIN E PRODHIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE NGA HEC-ET “CEKREZE 1” DHE ”CEKREZE 2”

VENDIM Nr. 123 Datė 28.10.2013 PĖR KUALIFIKIMIN E IMPIANTIT PRODHUES TĖ SHOQĖRISĖ “ZALL HERR ENERGJI 2011” SH.P.K SI BURIM I RINOVUESHĖM ENERGJIE NGA “HEC-ET “CEKREZE 1” DHE “CEKREZE 2”

VENDIM Nr. 124 Datė 28.10.2013 PĖR LIĒENSIMIN E SHOQĖRISĖ “HIDROCENTRALI QARR & KALTANJ” SH.P.K NĖ AKTIVITETIN E PRODHIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE NGA HEC-ET “QARR” DHE ”KALTANJ”

VENDIM Nr. 125 Datė 28.10.2013 PĖR KUALIFIKIMIN E IMPIANTIT PRODHUES TĖ SHOQĖRISĖ “HIDROCENTRALI QARR & KALTANJ” SH.P.K SI BURIM I RINOVUESHEM ENERGJIE NGA “HEC-ET “QARR” DHE “KALTANJ”

VENDIM Nr. 126 Datė 28.10.2013 MBI SHQYRTIMIN E KĖRKESĖS SĖ SHOQĖRIVE HEC ULĖZ – SHKOPET SH.A DHE HEC BISTRICA 1, BISTRICA 2 SH.A, PĖR TRANSFERIMIN E LIĒENSAVE TĖ PRODHIMIT, TREGTIMIT DHE FURNIZUESIT TĖ KUALIFIKUAR TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE NGA KĖTO SHOQĖRI TEK SHOQĖRIA “KURUM INTERNATIONAL”SH.A

VENDIM Nr. 127, Datė 7.11.2013 MBI MIRATIMIN E METODOLOGJISĖ SĖ TARIFAVE (TAP Tariff Code), TĖ PROPOZUAR NGA TAP AG, SIPAS DETYRIMEVE TE PERCAKTUARA NE “OPINIONIN E PĖRBASHKET PĖRFUNDIMTAR/FINAL JOINT OPINION”

VENDIM Nr. 128 Datė 15.11.2013 PĖR FILLIMIN E PROĒEDURAVE PĖR LIĒENSIMIN E SHOQĖRISĖ “M.T.C ENERGY” SH.P.K NĖ AKTIVITETIN E PRODHIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTIRIKE NGA HEC “RADOVĖ”

VENDIM Nr. 129 Datė 15.11.2013 PĖR FILLIMIN E PROĒEDURAVE PĖR LIĒENSIMIN E SHOQĖRISĖ “M.T.C ENERGY” SH.P.K NĖ AKTIVITETIN E TREGTIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 130 Datė 15.11.2013 PĖR FILLIMIN E PROĒEDURAVE TĖ SHQYRTIMIT TĖ APLIKIMIT TĖ SHOQĖRISE “M.T.C ENERGY” SH.P.K PĖR KUALIFIKIMIN E IMPIANTIT PRODHUES NGA HEC “RADOVĖ”

VENDIM Nr. 131 Datė 15.11.2013 PĖR LIĒENSIMIN E SHOQĖRISĖ “BARDHGJANA” SH.P.K NĖ AKTIVITETIN E PRODHIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE NGA HEC “BISAK”

VENDIM Nr. 132 Datė 15.11.2013 PĖR KUALIFIKIMIN E IMPIANTIT PRODHUES TĖ SHOQĖRISĖ “BARDHGJANA” SH.P.K SI BURIM I RINOVUESHEM ENERGJIE NGA HEC “BISAK”

VENDIM Nr. 133 Datė 15.11.2013 PĖR FILLIMIN E PROĒEDURAVE PĖR LIĒENSIMIN E SHOQĖRISĖ “SPAHIU - GJANĒ” SH.P.K NĖ AKTIVITETIN E TREGTIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 134 Datė 15.11.2013 PĖR SHTYRJEN E AFATIT PĖR REALIZIMIN E KUSHTEVE TĖ VENDOSURA NGA ERE SHOQĖRISĖ “E VENTO S.R.L ALBANIA SH.P.K”

VENDIM Nr. 135 Datė 15.11.2013 PĖR SHTYRJEN E AFATIT PĖR REALIZIMIN E KUSHTEVE TĖ VENDOSURA NGA ERE SHOQĖRISĖ “ERS – 08 SH.P.K”

VENDIM Nr. 136 Datė 15.11.2013 PĖR SHTYRJEN E AFATIT PĖR REALIZIMIN E KUSHTEVE TĖ VENDOSURA NGA ERE SHOQĖRISĖ HERA SH.P.K

VENDIM Nr. 137 Datė 15.11.2013 PĖR SHTYRJEN E AFATIT PĖR REALIZIMIN E KUSHTEVE TĖ VENDOSURA NGA ERE SHOQĖRISĖ “BIOPOWER GREEN ENERGY” SH.P.K

VENDIM Nr. 138 Datė 15.11.2013 PĖR SHTYRJEN E AFATIT PĖR REALIZIMIN E KUSHTEVE TĖ VENDOSURA NGA ERE SHOQĖRISĖ “ALBANIAN GREEN ENERGY” SH.P.K

VENDIM Nr. 139 Datė 15.11.2013 PĖR SHTYRJEN E AFATIT PĖR REALIZIMIN E KUSHTEVE TĖ VENDOSURA NGA ERE SHOQĖRISĖ “ALB WIND ENERGY” SH.P.K

VENDIM Nr. 140, Datė 22.11.2013 PĖR MIRATIMIN E RREGULLORES SĖ ALOKIMIT TĖ KAPACITETEVE TĖ INTERKONJEKSIONIT

VENDIM Nr. 141 Datė 22.11.2013 PĖR LIĒENSIMIN E SHOQĖRISĖ “GJOKA KONSTRUKSION - ENERGJI” SH.P.K NĖ AKTIVITETIN E PRODHIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTIRIKE NGA HEC- ET “LENIE”, “SHALES” DHE “STRELCĖ”

VENDIM Nr. 142 Datė 22.11.2013 PĖR KUALIFIKIMIN E IMPIANTIT PRODHUES TĖ SHOQĖRISĖ “GJOKA KONSTRUKSION - ENERGJI” SH.P.K NGA HEC- ET “LENIE”, “SHALES” DHE “STRELCĖ”

VENDIM Nr. 143 Datė 22.11.2013 PĖR LIĒENSIMIN E SHOQĖRISĖ “ZALL HERR ENERGJI 2001” SH.P.K NĖ AKTIVITETIN E TREGĖTIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 144 Datė 22.11.2013 MBI PEZULLIMIN E PROCEDIMIT TĖ TRANSFERIMIT TĖ LICENSĖS SĖ PRODHIMIT DHE TREGTIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE NGA SHOQĖRIA WONDER POWER SHA TEK SHOQĖRIA BHP ENERGY SHPK

VENDIM Nr. 145 Datė 09.12.2013 PĖR NDRYSHIMIN E RREGULLORES “MBI PROCEDURAT E EMĖRIMIT TĖ ADMINISTRATORIT DHE KOMPETENCAT E TIJ, NĖ ZBATIM TĖ NENIT 18, PIKA 4/C TĖ LIGJIT NR. 9072, DATĖ 22.05.2003 “PĖR SEKTORIN E ENERGJISĖ ELEKTRIKE”, TE MIRATUAR ME VENDIMIN NR. 1, DATE 10.1.2013, TE BORDIT TE KOMISIONEREVE TĖ ERE-s DHE MIRATIMIN E RREGULLORES SĖ PROKURIMEVE TĖ SHOQĖRISĖ CEZ SHPĖRNDARJE SH.A

VENDIM Nr. 146 Datė 24.12.2013 MBI KĖRKESEN E CEZ SHPĖRNDARJE SH.A NĖ ADMINISITRIM TĖ PĖRKOHSHĖM PĖR VENDOSJEN E FATURIMIT AFORFE

VENDIM Nr. 147 Datė 24.12.2013 PĖR MIRATIMIN E NJĖ NDRYSHIMI NĖ RREGUYLLAT E TREGUT SHQIPTAR TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 148 Datė 24.12.2013 PĖR LIĒENSIMIN E SHOQĖRISĖ “GJOKA KONSTRUKSION - ENERGJI” SH.P.K NĖ AKTIVITETIN E TREGTIMIT TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 149 Datė 24.12.2013 MBI SHTYRJEN E AFATIT TĖ VENDIMIT NR. 54 DATĖ 03.05.2013 TĖ BORDIT TĖ KOMISIONERĖVE TĖ ERE-S “MBI SHTYRJEN E AFATIT TĖ VENDIMIT NR. 161, DATĖ 07.12.2012, TĖ BORDIT TĖ KOMISIONERĖVE

VENDIM Nr. 150 Datė 30.12.2013 MBI PROKURIMIN E ENERGJISĖ ELEKTRIKE PĖR MBULIMIN E HUMBJEVE NĖ SISTEMIN E SHPĖRNDARJES, QĖ NUK MBULOHET NGA PROKURIMI VJETOR