Welcome to ERE

Bulevardi "Bajram Curri",
Rruga "Viktor Eftimiu"
nr.1023, Tirane
Tel&Fax: +355 042222963, 042269590
E-mail: erealb@ere.gov.al

Kliko ketu per vendndodhjen

NA KONTAKTONI

 

  • Home  
  • »  VENDIME  
  • »  Vendime te Bordit te Komisionereve  
  • »  Viti 2010  
PRINT Mail
Viti 2010
Rregjistri i Vendimeve 2010

Vendim Nr 1 per licensimin e shoqerise CEZ Trade Albania sh.p.k ne aktivietin e tregetimit te energjise elektrike te energjise elektrike

Vendim Nr 2 per licensimin e shoqerise CEZ Trade Albania sh.p.k ne aktivietin e furnizuesit te kualifikuar

Vendim Nr 3 per fillimine procedurave te licensimit te shoqerise “Alpiq Energy Albania” sh.p.k ne aktivitetin e tregetimit te energjise elektrike

Vendim Nr 4 per fillimine procedurave te licensimit te shoqerise “Alpiq Energy Albania” sh.p.k ne aktivitetin e furnizuesit te kualifikuar te energjise elektrike

Vendim Nr 5 per ndryshimin e licenses nr 16, seria PV04P, leshuar me vendimine Bordit te Komisionereve te ERE-s, nr.39, date 22.07.2004 per shoqerine WTS Energji sh.p.k te ndryshuar

Vendim Nr 6 per ndryshimin e licenses se prodhimit te energjise elektrike te shoqerise Hidorinves 1 sh.p.k, me seri PV08K, nr.66 leshuar me vendimin e Bordit te Komisionereve te ERE-s, nr.113, date 24.09.2008

Vendim Nr 7 per dhenie ndihme financiare per zonat e permbytura ne qarkun Shkoder dhe Lezhe

Vendim Nr 8 per miratimin e nivelit te konsumit vjetor te energjise elektrike per perfitimin e statusit te klientit te kualifikuar per vitin 2010

Vendim Nr 9 per autorizimin e shoqerise “HIDROINVEST 1” sh.p.k per ndryshimin e aksionerit qe kontrollon interesat

Vendim Nr 10 per licensimin e shoqerise “Poėer Elektrik Slabinje” sh.p.k

Vendim Nr 11 per licensimin e shoqerise “HIDROALBANIA ENERGJI” sh.p.k

Vendim Nr 12 per fillimin e procedurave te licensimit te shoqerise “C&S CONSTRUCTION ENERGY” sh.p.k

Vendim Nr 13 per fillimin e procedurave te licensimit te shoqerise “SELCA ENERGJI” sh.p.k

Vendim Nr 14 per fillimin e procedurave te licensimit te shoqerise “CABLE SYSTEM” sh.p.k ne aktivitetin e tregetimit te energjise elektrike

Vendim Nr 15 per fillimin e procedurave te licensimit te shoqerise “400 KW” sh.p.k ne aktivitetin e tregetimit te energjise elektrike

Vendim Nr 16 per miratimin e raportit vjetor te ERE-s “Gjendja e Sektorit te Energjise dhe Veprimtaria e ERE-s gjate vitit 2009”

Vendim Nr 17 per licensimin e shoqerise “ALPIQ ENERGY ALBANIA” sh.p.k ne aktivitetin e tregetimit te energjise elektrike

Vendim Nr 18 per fillimin e procedurave per licensimin e shoqerise “DOSKU ENERGJI” sh.p.k

Vendim Nr 19 per shtyrjen e afatit per realizimin e kushteve te vendosura nga ERE shoqerise “ALBANIAN GREEN ENERGY” sh.p.k

Vendim Nr 20 per shtyrjen e afatit per realizimin e kushteve te vendosura nga ERE shoqerise “BIOPOWER GREEN ENERGY” sh.p.k

Vendim Nr 21 per fillimin e procedurave per shqyrtimin e aplikimit te shoqerise “HEC TERVOLI” per kualifikimin e impiantit prodhues (hec i tervolit) si burim i rinovueshem energjie

Vendim Nr 22 per miratimin e marrveshjes se transmetimit te energjise elektrike me nr. 2387 midis OST sh.a dhe EFT sh.p.k

Vendim Nr 23 per licensimin e shoqerise “HEC BISHNICA 1,2” sh.p.k

Vendim Nr 24 per fillimin e procedurave per licensimin e shoqerise “EGL ALBANIA” sh.a ne aktivitetin e furnizuesit te kualifikuar te energjise elektrike

Vendim Nr 25 per licensimin e shoqerise “HYDROENERGY” sh.p.k ne aktivitetin e prodhimit te energjise elektrike

Vendim Nr 26 per kualifikimin e impiantit prodhueshec i Tervolit te shoqerise “HEC I TERVOLIT” sh.p.k si burim i rinovueshem energjie

Vendim Nr 27 pėr fillimin e procedurave te rishikimit te rregullores se procedurave te certifikimit te prodhimit te energjise elektrike nga burimet e rinovueshme

Vendim Nr 28 pėr licensimin e shoqerise “ALPIQ ENERGY ALBANIA” sh.p.k ne aktivitetin e furnizuesit te kualifikuar te energjise elektrike

Vendim Nr 29 pėr kontraten per furnizimin me energji elektrike ndermjet shoqerise KESH sh.a dhe OSSH sh.a per periudhen 01.01.2010 deri me 31.12.2010

Vendim Nr 33 pėr fillimin e procedures per ndryshimin e licenses se prodhimit te energjise elektrikete shoqerise “SAROLLI” sh.p.k me seri PV03P, Nr.07, leshuar me vendim te Bordit te Komisionereve te ERE-s nr. 15, date 27.08.2003

Vendim Nr 34 pėr licensimin e shoqerise “C&S CONSTRUKSION ENERGY” sh.p.k

Vendim Nr 35 pėr fillimin e procedurave per licensimin e shoqerise “WENERG” sh.a.

Vendim Nr 36 pėr licesnsimin e shoqerise “CABLE SYSTEM” sh.p.k ne aktivitetin e tregetimit te energjise elektrike

Vendim Nr 37 pėr licensimin e shoqerise “400 KW” sh.p.k ne aktivitetin e tregetimit te energjise elektrike

Vendim Nr 39 pėr licensimin e shoqerise “Selca Energji” sh.p.k

Vendim Nr 40 pėr pėrcaktimin e pagesave tė rregullimit pėr vitin 2010 pėr tė licensuarit nė sektorin e energjisė elektrike

Vendim Nr 41 pėr fillimin e procedurave per licensimin e shoqerise “DISHNICA ENERGJI” sh.p.k

Vendim Nr 42 pėr dhenien e statusit te klientit te kualifikuar shoqerise “Fabrika e Cimentos Elbasan”sh.p.k

Vendim Nr 43 pėr dhenien e statusit te klientit te kualifikuar shoqerise “Fabrika e Cimentos Fushe - Kruje”sh.p.k

Vendim Nr 44 pėr licensimin e shoqerise “EGL ALBANIA” sh.a ne aktivitetin e furnizuesit te kualifikuar te energjise elektrike

Vendim Nr 45 pėr fillimin e procedurave te licensimit te shoqerise “ELEKTRO LUBONJA” sh.p.k

Vendim Nr 46 pėr kerkesen e OSSH sh.a, lidhur me nivelin e humbjeve te energjise elektrike per vitin 2008

Vendim Nr 47 pėr fillimin e procedurave te licensimit te shoqerise “HYDROENERGY” sh.p.k ne aktivitetin e tregetimit te energjise elektrike

Vendim Nr 48 pėr fillimin e procedurave per modifikimin e licenses se prodhimit te energjise elektrike te shoqerise “AMAL” sh.p.k me seri PV03K, nr. 09 leshuar me vendim te Bordit te Komisionereve te ERE-s nr. 18, date 16.10.2003

Vendim Nr 49 pėr mosfillimin e procedurave per licensimin e shoqerise “ANSARA KONCESION” sh.p.k

Vendim Nr 50 pėr ndryshimin e licensės sė prodhimit tė energjisė elektrike tė shoqėrisė “SAROLLI” sh.p.k me seri PV03P, nr.07, lėshuar me vendim tė bordit tė komisionereve tė ere-s nr.15, dt.27.08.2003

Vendim Nr 51 pėr Licensimin e shoqėrisė “WENERG” sh.a

Vendim Nr 52 pėr fillimin e procedurave pėr liēensimin e shoqėrisė “ Koka & Ergi Energy Peshk” sh.p.k

Vendim Nr 53 pėr liēensimin e shoqėrisė “Dishnica Energji” sh.p.k

Vendim Nr 54 pėr liēensimin e shoqėrisė “ Elektro Lubonja” sh.p.k

Vendim Nr 55 pėr shtyrjen e afatit pėr realizimin e kushteve tė vendosura nga ERE shoqėrisė E- Vento S.R.L Albania sh.p.k

Vendim Nr 56 pėr shtyrjen e afatit pėr realizimin e kushteve tė vendosura nga ERE shoqėrisė HERA sh.p.k

Vendim Nr 57 pėr miratimin e humbjeve teknike pėr vitin 2009

Vendim Nr 58 pėr fillimin e procedurave pėr liēensimin e shoqėrisė “RUDNAP ENERGY TIRANA” sh.p.k nė aktivitetin e tregtimit tė energjisė elektrike

Vendim Nr 59 pėr liēensimin e shoqėrisė “HYDROENERGY” sh.p.k nė aktivitetin e tregtimit tė energjisė elektrike

Vendim Nr 60 pėr fillimin e procedurave pėr liēensimin e shoqėrisė “ANSARA KONĒESION” sh.p.k

Vendim Nr 61 pėr fillimin e procedurave tė shqyrtimit tė aplikimit tė OSSH sh.a pėr miratimin e planit tė investimeve tė vitit 2011

Vendim Nr 62 pėr fillimin e procedurave pėr pėrcaktimin e tarifės sė prodhimit tė energjisė elektrike nga KESH sh.a pėr vitin 2011

Vendim Nr 63 pėr fillimin e procedurave pėr pėrcaktimin e tarifės sė energjisė elektrike pėr furnizuesin publik me shumicė pėr vitin 2011

Vendim Nr 64 pėr fillimin e procedurave pėr pėrcaktimin e tarifės sė transmetimit tė energjisė elektrike nga OST sh.a pėr vitin 2011

Vendim Nr 65 pėr fillimin e procedurave pėr pėrcaktimin e tarifės sė shpėrndarjes sė energjisė elektrike nga OSSH sh.a pėr vitin 2010

Vendim Nr 66 pėr fillimin e procedurave pėr pėrcaktimin e tarifės sė furnizimit publik me pakicė tė energjisė elektrike nga OSSH sh.a pėr konsumatorėt tariforė

Vendim Nr 67 pėr fillimin e procedurave pėr pėrcaktimin e tarifės sė lidhjes sė re apo modifikimit tė lidhjes ekzistuese nė rrjetin elektrik tė OST sh.a

Vendim Nr 68 pėr shtyrjen e afatit pėr realizimin e kushteve tė vendosura nga ERE shoqėrisė ALB WIND ENERGY sh.p.k

Vendim Nr 69 per miratimin e rregullave per garancite financiare te pjesemarresve per rregjistrimin ne tregun e energjise elektrike

Vendim Nr 70 per ndryshimin e vendimit nr. 45, date 30.07.2007 “Per miratimin memorandumit te mirėkuptimit mbi bashkėpunimin ndermjet entit rregullator shqiptar dhe atij turk

Vendim Nr 71 per fillimin e procedurave te shqyrtimit te aplikimit te KESH sh.a per miratimin e planit te investimeve te vitit 2011

Vendim Nr 72 per fillimin e procedurave te shqyrtimit te aplikimit te OST sh.a per miratimin e planit te investimeve te vitit 2011

Vendim Nr 73 per licencimin e shoqerise “Koka & Ergi Energy Peshk” sh.p.k

Vendim Nr 74 per fillimin e procedurave te licencimit te shoqerise “Ylliad” sh.p.k ne aktivitetin e tregtimit te energjise elektrike

Vendim Nr 75 per fillimin e procedurave te licencimit te shoqerise “Energy Plus” sh.p.k ne aktivitetin e tregtimit te energjise elektrike

Vendim Nr 76 per fillimin e procedurave te licencimit te shoqerise “Energy Plus” sh.p.k ne aktivitetin e prodhimit te energjise elektrike

Vendim Nr 77 per mos miratimin e disa shtesave ne Kodin e Matjes

Vendim Nr 78 mbi lidhjen e kontratave te negociuara nga shoqėria Cez Shperndarja sh.a me shoqerite Cez AS dhe EFT AG

Vendim Nr 79 per ndryshimin e lecenses se prodhimit te energjise elektrike te shoqerise AMAL sh.p.k me seri PV03K, Nr. 09 leshuar me vendim te Bordit te Komisionereve te ERE-s nr. 18, date 16.10.2003

Vendim Nr 80 per fillimin e procedurave per licencimin e shoqerise “FERRAR ENERGY” sh.p.k ne aktivitetin e prodhimit te energjise elektrike

Vendim Nr 81 per fillimin e procedurave per licencimin e shoqerise “ENERGY PARTNERS AL” sh.p.k ne aktivitetin e prodhimit te energjise elektrike

Vendim Nr 82 per fillimin e procedurave per licencimin e shoqerise “ENERGY PARTNERS AL” sh.p.k ne aktivitetin e tregtimit te energjise elektrike

Vendim Nr 83 per miratimin e aplikimit te KESH sh.a per miratimin e Planit te Investimeve te vitit 2011

Vendim Nr 84 per miratimin e aplikimit te Cez sh.a per miratimin e Planit te Investimeve te vitit 2011

Vendim Nr 85 per miratimin e aplikimit te OST sh.a per miratimin e Planit te Investimeve te vitit 2011

Vendim Nr 86 per fillimin e procedurave per licencimin e shoqerise “ENERGY SUPPLY-AL” sh.p.k ne aktivitetin e furnizuesit te kualifikuar te energjise elektrike

Vendim Nr 87 per fillimin e procedurave per licencimin e shoqerise “ENERGY SUPPLY-AL” sh.p.k ne aktivitetin e tregtimit te energjise elektrike

Vendim Nr 88 per licesnimin e shoqerise “RUDNAP ENERGY TIRANA” sh.p.k ne aktivitetin e tregtimit te energjise elektrike

Vendim Nr 89 per licencimin e shoqerise “ANSARA KONCESION” sh.p.k ne aktivitetin e prodhimit te energjise elektrike

Vendim Nr 90 per denimin me gjobe te Cez Shperndarja sh.a per shkeljet e konstatuara lidhur me moszbatimin nga ana e saj te vendimeve te ERE-s

Vendim Nr 91 per dhėnien e statusit te klientit te kualifikuar subjektit “COLACEM Albania” sh.p.k

Vendim Nr 92 per dhėnien e statusit te klientit te kualifikuar subjektit “CITY PARK”

Vendim Nr 93 per miratimin e programit te uljes se humbjeve totale per tre periudhat e rregullimit

Vendim Nr 94 mbi ankimin e Cez Shperndarja sh.a per vendimin e Bordit te Komisionereve nr. 90, date 15.11.2010

Vendim Nr 95 pėr pėrcaktimin e tarifės sė prodhimit tė energjisė elektrike nga kesh sh.a pėr perudhen 1 janar – 31 dhjetor 2011

Vendim Nr 96 pėr pėrcaktimin e ēmimit tė shitjes sė energjisė elektrike tė prodhuar nga tec vlore sh.a tek furnizuesi publik me shumicė pėr periudhėn 1 janar - 31 dhjetor 2011

Vendim Nr 97 pėr pėrcaktimin e tarifės sė energjisė elektrike pėr furnizuesin publik me shumicė pėr periudhen 1 janar – 31 dhjetor 2011

Vendim Nr 98 pėr pėrcaktimin e tarifės tė transmetimit tė energjisė elektrike nga ost sh.a per periudhen 1 janar – 31 dhjetor 2011

Vendim Nr 99 pėr pėrcaktimin e tarifės tė shpėrndarjes sė energjisė elektrike nga cez shpėrndarja sh.a pėr periudhen 1 janar – 31 dhjetor 2011

Vendim Nr 100 pėr pėrcaktimin e ēmimeve tė shitjes me pakicė tė energjisė elektrike pėr konsumatorėt tarifore pėr periudhėn 1 janar – 31 dhjetor 2011

Vendim Nr 101 pėr pėrcaktimin e ēmimit unik tė shitjes sė energjisė elektrike pėr tė liēensuarit pėr prodhimin e energjisė elektrike nga hidrocentralet e rinj me fuqi tė instaluar deri nė 15 MW pėr periudhėn 1 janar - 3 1 dhjetor 2011

Vendim Nr 102 pėr pėrcaktimin e ēmimit unik tė shitjes sė energjisė elektrike pėr tė licensuarit pėr prodhimin e energjisė elektrike nga hidrocentralet ekzistuese me fuqi tė instaluar deri nė 10 MW pėr periudhėn 1 janar - 31 dhjetor 2011

Vendim Nr 103 pėr fillimin e proēedurave pėr Rinovimin e liēensės sė shoqėrisė “favina1” sh.p.k nė aktivitetin e prodhimit tė energjisė elektrike

Vendim Nr 104 pėr fillimin e procedurave pėr Licensimin e shoqėrisė “hec – vlushe” sh.p.k nė aktivitetin e prodhimit tė energjisė elektrike

Vendim Nr 105 pėr fillimin e proēedurave tė licensimit tė shoqėrisė “hec - vlushe” sh.p.k nė ktivitetin e tregėtimit tė energjisė elektrike.

Vendim Nr 106 pėr miratimin e nivelit tė konsumit vjetor tė energjisė elektrike pėr pėrfitimin e statusit tė klientit tė kualifikuar pėr vitin 2011

Vendim Nr 107 pėr fillimin e proēedurave pėr Liēensimin e shoqėrisė “korkis-2009” sh.p.k nė aktivitetin e prodhimit tė energjisė elektrike.

Vendim Nr 108 pėr licensimin e shoqėrisė “YLLIAD” sh.p.k nė aktivitetin e tregėtimit tė energjisė elektrike

Vendim Nr 109 pėr licensimin e shoqėrisė “ENERGY PLUS” sh.p.k nė aktivitetin e tregėtimit tė energjisė elektrike

Vendim Nr 110 pėr liēensimin e shoqėrisė “ENERGY PLUS” sh.p.k nė aktivitetin e prodhimit tė energjisė elektrike

Vendim Nr 111 per fillimin e procedurave mbi rishikimin e kontrates se furnizimit me energji elektrike te klienteve tarifor

Vendim Nr 112 per fillimin e proēedurave tė licensimit tė shoqėrisė “HEC DRAGOSHTUNJE” sh.p.k nė aktivitetin e tregėtimit tė energjisė elektrike

Vendim Nr 113 pėr fillimin e proēedurave pėr liēensimin e shoqėrisė “HEC DUNICE” sh.p.k nė aktivitetin e prodhimit tė energjisė elektrike

Vendim Nr 114 pėr fillimin e proēedurave tė licensimit tė shoqėrisė “HEC DUNICE” sh.p.k nė aktivitetin e tregėtimit tė energjisė elektrike

Vendim Nr 115 pėr heqjen e statusit tė klientit tė kualifikuar shoqerise “ANTEA CEMENT SH.A dhe rikthimin nė statusin e klientit tarifor po kėsaj shoqėrie pėr objektin fabrika e ēimentos pranė Borizanės Krujė

Vendim Nr 116 pėr rinovimin e licensės sė prodhimit tė energjisė elektrike tė shoqėrisė “FAVINA” 1 sh.p.k me seri pv05v, nr.29, lėshuar me vendimin e bordit tė komisionerėve tė ERE-s nr.85, datė 27.12.2005

Vendim Nr 117 pėr fillimin e proēedurave pėr licensimin e shoqėrisė “RUDNAP ENERGY TIRANA” sh.p.k nė aktivitetin e furnizuesit te kualifikuar tė energjisė elektrike

Vendim Nr 118 pėr mospranimin e ankesės sė KESH sh.a pėr rishikimin e vendimit e bordit tė komisionerėve nr. 97, datė 07.12.2010

Vendim Nr 119 pėr fillimin e proēedurave pėr liēensimin e shoqėrisė “HEC DRAGOSHTUNJE” sh.p.k nė aktivitetin e prodhimit tė energjisė elektrike