Welcome to ERE

Bulevardi "Bajram Curri",
Rruga "Viktor Eftimiu"
nr.1023, Tirane
Tel&Fax: +355 042222963, 042269590
E-mail: erealb@ere.gov.al

Kliko ketu per vendndodhjen

NA KONTAKTONI

 

TARIFAT

Metodologjite e llogaritjes se tarifave dhe Sistemi Unifrom i Llogarive

LICENSAT

Rregullat per Procedurat, udhezime, formulare dhe licensa te leshuara

TREGU I ENERGJISE

Modeli Shqiptar i Tregut te Energjises. Rregulla, udhezues metodike etj.

Foto Galeri


.